Lam Võ
Lam Võ
0

Thông tin đơn

 • Tổng
  tiền:
  0 VND
 • Ship: Miễn phí
 • Giảm
  giá:
  Đang
  cập nhật
 • Phải
  trả:
  0 VND
Mỹ phẩm

Ủ THAN HOẠT TÍNH

349,000 VND
. Dành cho da mẫn cảm, kích ứng với tắm trắng! Ủ dùng luôn cho mặt trắng mịn cả mặt lẫn body 

. Mùi thơm nồng nàn dễ chịu

Feedback khách hàng cho sản phẩm

Lam Võ